Plats - identitet - lärande : närområden och känsla av sammanhang (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 367
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144134543
Omtale Plats - identitet - lärande : närområden och känsla av sammanhang
Med utgångspunkt i närområdet som en ”minivärld” utvecklar eleven, med sig själv som ett av många redskap, den centrala förmågan att lägga de pussel som skapar mening i hens liv och bidrar till att forma identiteten. Eleverna upplever en känsla av sammanhang, ser samband och hittar mönster, som genom sin generaliserbarhet gör dem bättre rustade att hantera såväl vardagen i nutid och dåtid, som kommande utmaningar.

I likhet med de tidigare upplagorna behandlar bokens teoretiska del de grundläggande begreppen plats, identitet och lärande. I den omarbetade upplagan har än större fokus lagts på hur barn och ungdomar kan utveckla

en känsla av tillhörighet och delaktighet i en vilsen och otrygg värld. I bokens praktiska del får läsaren ta del av en mängd exempel på integrerande arbetssätt. Studierna kan genomföras av lärare och elever i såväl det nära liggande som i det större vidare, med historiska eller nutida perspektiv och behandla områden som exempelvis livsmiljöer och hållbar utveckling.

Boken vänder sig till verksamma och blivande lärare i grund- och gymnasieskolan. För yrkesverksamma kan den som lärarfortbildning utgöra en teoretisk och praktisk resurs för att utveckla såväl lärande som identitetsskapande genom närområdesstudier. För blivande lärare är den dessutom ett exempel på hur teori och praktik kan gå hand i hand.

Boken har en huvudsaklig knytning till so-ämnena men även no-ämnen, matematik, svenska och bild har naturliga kopplingar till de uppgifter som presenteras.

Til toppen