Omtale Poltava : krigsfångar och kulturutbyte
Upp emot 25.000 svenskar befann sig som krigsfångar i Ryssland efter det svenska nederlaget vid Poltava 1709. Knappt 2.000 ryssar kom till Sverige som fångar efter det ryska nederlaget vid Narva 1700. Om dessa människor och deras öden till freden 1721 berättar denna bok. De bidrog till en kunskapsöverföring mellan Sverige och Ryssland under 1700-talet. Det var en tid då Peter den Store sökte inspiration för reformer att utveckla landet och bygga den ryska stormakten och fann idéer bland annat hos sin motståndare, Sverige.
I boken medverkar tjugoen framträdande svenska och ryska historiker. De berättar om de svenska och ryska fångarnas liv, villkor och insatser i främmande land, diskuterar frågor om inflytande och ömsesidig påverkan på reformverksamheten samt avtrycken från Poltava i den svenska historien.

Til toppen

Flere bøker av Lena Jonson, Salytjeva Torstendahl, Björn Asker, Ulla Birgegård, Ulla Erhensvärd, Håkan Jorikson, Åsa Karlsson, Marie Lennersand, Claes Peterson, Ulf Söderberg, Rolf Torstendahl, Lars Ericson Wolke, Gunnar Åselius, Ekaterina Andreeva, Tatjana Bazarova, Ekaterina Boltunova, Alexander Vytjugzjanin, Andrej Demkin, Pavel Krotov, Michail Ljustrov, Anna Nedospasova, Jevgenij Rytjalovskij og Galina Sjebaldina: