Omtale Positiv specialpedagogik : teorier och tillämpningar
Att lyckas lära sig något svårt stärker självkänslan och befrämjar hälsa och välmående. Därför är det viktigt att lärare stärker sin egen och elevers optimism om att alla kan utvecklas. Ett optimistiskt förhållningssätt är avgörande i arbetet med elever med olika funktionsnedsättningar, det vill säga en positiv specialpedagogik.

I den här boken är positiv specialpedagogik som bygger på ­positiv pedagogik centralt. Bokens författare försöker konkreti­sera vad ­positiv specialpedagogik är genom att skriva fram centrala begrepp såsom self-efficacy och implicita teorier om den egna förmågan. Implikationen av dessa teorier är att lärare bör arbeta med alla sina elever för att stärka deras tilltro till sina förmågor och deras tro på att alla kan lära sig och utvecklas.

Författarna försöker också genom konkreta exempel visa hur ­lärare kan fostra elever till att bli självständiga och delaktiga i ­samhället.

Til toppen

Flere bøker av Ann-Katrin Swärd, Siv Fischbein, Monica Reichenberg, Ann-Katrin Swärd, Siv Fischbein, Monica Reichenberg, Andrea Atterström, Louisa Atterström, Diana Berthén, Olivia Carter, Solveig-Alma Halaas Lyster, Carolyn Harvey, Ann Johansson, Anna-Carin Jonsson, Alexandra Kappel, Elin Lande, Gullan Löwenbrand-Jansson, Matt Maguire, Aud Pettersen-Solberg, Catherine Shipton, Idor Svensson, Melainie Walker og Louise Wramner: