Postkolonial feminism: En introduktion. Del I (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 400
Forlag: Tankekraft Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789197671873
Omtale Postkolonial feminism: En introduktion. Del I
Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal?

Föreliggande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen. I två volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att göra den postkoloniala feminismen till en av vår tids viktiga kritiska traditioner. Flera av texterna är numera klassiker som flitigt citeras och används, medan andra är mindre kända. Den övervägande delen av bidragen är tidigare opublicerade på svenska.

Antologins första tema belyser den postkoloniala feminismens framväxt och kontext utifrån centrala begrepp som historia, nation, identitet och tillhörighet. Syftet är att erbjuda läsaren olika ingångar till ämnet och tillhandahålla verktyg för förståelsen av några av dess viktigaste spår. Det andra temat behandlar frågor om kunskapsproduktion och diskursivt utrymme. Texterna i detta block kretsar kring teoretiska problem och utmaningar som rör epistemologi, metodologi, erfarenhet och tolkningsföreträde

Redaktör för antologin är Paulina de los Reyes, som även har skrivit en längre inledning till boken samt en introducerande text till varje enskilt temablock.

Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Til toppen

Flere bøker av Paulina de los Reyes og Paulina de los Reyes: