Omtale Praktiknära forskning - Barn, lärare och lärande
Praktiknära forskning fokuserar på lärarens betydelse för yngre barns lärande. Författarna beskriver i boken vardagssituationer och hur barn handlar, interagerar och utnyttjar sin miljö. Boken grundar sig teoretiskt på flera forskares arbete men ger också inblickar i lärares vardag i form av fallbeskrivningar. Författarna betonar vikten av att som lärare hitta sin roll och arbeta mot fastställda mål samtidigt som man vågar gå utanför sina erfarenheter och hitta nya vägar. Förhoppningen är att boken ska fungera som underlag för diskussion och leda till utveckling av det konkreta lärararbetet, både på individnivå och för hela förskollärar- och lärarprofessionen.

Praktiknära forskning riktar sig främst till blivande förskollärare/lärare för yngre barn, men också till verksamma inom området samt andra som är intresserade av unga barns lärande och deras lärare, exempelvis politiker.

Til toppen

Flere bøker av Elisabeth Björklund, Christina Gustafsson, Hanna Ahrenby, Katharina Andersson, Maryam Bourbour, Kerstin Bäckman, Anna Eriksson, Gabriella Gejard, Jan Grenholm, Eva Hallgren, Annie Hammarberg, Kristina Walldén Hillström, Yvonne Lindh, Lena O Magnusson, Göran Nordström og Birgitta Silfver: