Praktisk psykiatri (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 698
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245011722
Kategori: Psykiatri
Omtale Praktisk psykiatri
Økt brukermedvirkning står sentralt i dagens psykiatriske hjelpetilbud. Hvordan de hjelpetrengende blir møtt, og hva slags tilbud og oppfølging de får, er avgjørende for å sikre et godt pasienttilbud. Pasientens oppfatning av egne problemer må derfor tas på alvor. Praktisk psykiatri formidler hva det vil si å være psykiatrisk pasient, og hvordan vi kan innføre selvhjelp og brukermedvirkning som en praktisk realitet. Forfatterne tar også opp hva det vil si å være pårørende til psykisk syke. I tråd med samhandlingsreformen - med en tydelig oppgavedeling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten - viser boken hvordan pasienter og pårørende kan få helhetlig oppfølging. De fleste psykiatriske pasienter får hjelp i primærhelsetjenesten, og forfatterne utdyper hvordan aktuelle yrkesgrupper kan utrede og behandle pasientene på en best mulig måte. Alle forfatterne har omfattende klinisk og forskningsmessig erfaring. Leseren vil derfor få en mer helhetlig forståelse av hva det vil si å arbeide med denne pasientgruppen. Redaktørene Dahl og Aarre har utgitt en rekke fag- og lærebøker og har omfattende erfaring med å formidle psykiatrisk lærestoff. Boken egner seg for medisinstudenter, studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og ansatte innenfor psykisk helse. Alv A. Dahl (født 1944) er utdannet lege, psykiater og psykoanalytiker. Han var professor i psykiatri fra 1992 til 2003 og er i dag rådgiver i psykososial kreftforskning, Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Trond F. Aarre (født 1962) er spesialist i psykiatri. Han er avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef ved Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus.

Til toppen

Andre utgaver

Praktisk psykiatri
Flerspråklig Innbundet 2019