Produktansvarsloven (Innbundet)

med kommentarer

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 215
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205429505
Kategori: Jus
Omtale Produktansvarsloven
Produktansvarsloven med kommentarer dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven. Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen.

Produktansvarsloven regulerer produsenters ansvar for skadevoldende egenskaper ved produktene deres. Ordet «produsent» brukes i loven i vid betydning og omfatter alle som tilvirker eller frembringer, markedsfører, importerer eller forhandler produktet. Boken trekker inn annen litteratur, forarbeider samt produktansvarsdirektivet (85/374/EØF).
Etter produktansvarsloven kapittel 3 dekker produktansvaret også skade på person som oppstår ved inntak av legemidler (legemiddelansvaret). Produktansvarsdirektivet, Haag-konvensjonen om lovvalg ved produktansvar og legemiddelforsikringsvilkårene er derfor inntatt som vedlegg til boken.
Boken retter seg mot advokater, dommere, saksbehandlere i Norsk pasientskadeerstatning og andre rettsanvendere.

Til toppen

Andre utgaver

Produktansvarsloven
Bokmål Ebok 2015