Profesjonsetikk i skolen (Heftet)

Læreres etiske ansvar

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202470722
Kategori: Pedagogikk
Omtale Profesjonsetikk i skolen

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. Siden mange etiske dilemmaer oppstår spontant og uten forvarsel i klasserommet, må lærere ofte håndtere dem alene – og etter beste evne. For å utvikle etisk kompetanse må både lærerstudenter og praktiserende lærere både kunne identifisere etiske spørsmål, analysere og ha anledning til å diskutere dem med hverandre.

I denne reviderte utgaven av har forfatteren bygget ut en del av de faglige drøftingene. Lærerprofesjonens etiske plattform (2012) er med i denne utgaven, og blir grundig drøftet og analysert. Et sentralt spørsmål er hvordan plattformen kan hjelpe lærerne i deres etiske refleksjon og handlinger i skolehverdagen.

Boka gir grunnlag for å forstå en rekke etiske utfordringer som er knyttet til lærerprofesjonen, og viser til nyere forskning på området. Gjennom en rekke konkrete dilemmaer fra læreres egen skolehverdag, belyses mange av de etiske utfordringene lærere møter i skolehverdagen. Boka er delt opp i sju kapitler som gir innsikt i forskjellige sider ved læreres profesjonsetikk. Til hvert kapittel foreslås problemstillinger til diskusjon.

Boka henvender seg til lærerstudenter og lærere i skolen.

Til toppen