Forfatter: , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 328
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144012438
Omtale Projekt - Organisation för målorientering och lärande
Svenska industriföretag, tjänsteföretag och offentliga organisationer väljer i allt högre utsträckning att bedriva verksamhet i projektform. Projektet som arbetsform har gått från att ha varit något av en undantagslösning för unika insatser till att idag framstå som en ”grundbult” i sättet att organisera stora delar av verksamheten inom företag och organisationer.Därmed har också behovet av kunskaper om projektstyrning och projektorganisation ökat dramatiskt.I denna bok behandlas ledning, organisering och lärande i olika typer av projekt.

Genom att boken tydligt tar sin utgångspunkt i konkreta fallbeskrivningar och kopplar dessa till aktuell organisations- och projektforskning, lämpar den sig som lärobok på projekt- och organisationskurser inom ekonom-, ingenjörs-, civilingenjörs- och systemvetarutbildningar vid universitet och högskolor. Den är också väl lämpad att användas som kursbok i företagsintern vidareutbildning, och på universitetens externa kurser och ledarskapsprogram. Boken är även intressant för var och en som på egen hand vill fundera över projektorganisationens för- och nackdelar.

Til toppen