Prolog (Heftet)

samfunnsfag for vidaregåande

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 255
Forlag: Kommuneforl.
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788244623315
Omtale Prolog
PROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som ein antologi, basert på opne læringsressursar.
Boka inneheld tekstar som dekkjer måla i læreplanen. Forfattarane er lærarar, lektorar og andre fagpersonar frå ulike fagmiljø. Dei fleste fagartiklane er gjennomarbeidde, oppdaterte bidrag frå NDLA, som er sette inn i overordna kapittel. Nettsidene til NDLA kan dermed gjerne brukast som digital ressurs for tilleggsstoff, fordjuping og oppgåver.

PROLOG - Samfunnsfag:

- forenklar arbeidet for læraren

- gir læraren større fridom og styrkjer det faglege initiativet

- er ein antologi som gir et variert utval av fagstoff

- inneheld skreddarsydd stoff som er retta inn mot førebuing til eksamen

- inneheld tidlegare eksamensoppgåver og døme på vurderingskriterium

- gir høve til fordjuping innanfor kvart enkelt tema

- dekkjer læreplanmåla for samfunnsfag Vg1/Vg2

Til toppen

Andre utgaver

Prolog
Bokmål Heftet 2016