Próxima estación 2 allt-i-ett-bok (Heftet)

Serie: Próxima estación 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 188
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789147139958
Omtale Próxima estación 2 allt-i-ett-bok
Próxima estación är ett läromedel som vill ge eleverna både bredd och djup i kunskaperna i spanska och om den spansktalande världen. Kommunikationen är genomgående på spanska, i enlighet med styrdokumenten, och målet är att det ska bli så naturligt som möjligt för eleverna att både ta emot och ge information på målspråket.

- Próxima estación Digital
En ny heldigital version kommer till höstterminen 2021. Se innehåll och upplägg i ett smakprov av Próxima estación 1 Digital (lärarlicens).

Läs mer
Komponenter
- Allt-i-ett-bok
- Lärarmaterial (nedladdningsbart/lärarwebb) med utförliga kapitelkommentarer, pedagogiska och metodiska tips, extraövningar som fokuserar på kommunikation samt prov som liknar kursproven.
- Onlinebok
- Digitalt övningsmaterial med inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik

Kursboken inleds med ett introduktionskapitel och avslutas med ett fördjupningskapitel där eleven får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om den spansktalande världen. I övrigt finns nio huvudkapitel som har följande upplägg:

Introduktion och självutvärdering
Kapitlen inleds med en kort sammanfattning av vilken kommunikation och grammatik som de huvudsakligen behandlar, samt vilka språkliga strategier som tas upp. I slutet av varje kapitel återkommer denna sammanfattning i tabellform där eleverna får utvärdera sig själva och sina kunskaper om de genomgångna kunskaperna.

Texter och läsförståelse
Varje kapitel innehåller två texter, A och B, och är tematiskt indelade. Till varje text finns hör- och läsförståelseövningar "Leer y entender" där eleverna på olika sätt ges möjligheter att arbeta med texterna, både receptivt och produktivt. Ordlistor ligger tillsammans med varje text för att stötta upp förståelsen. Bokens mål är att texterna ska ge eleverna fördjupade kunskaper om den spansktalande världen, men även att de ska behandla olika för eleverna kända intresseområden, för att eleverna ska kunna diskutera och reflektera, samt göra jämförelser mellan sin egen situation och de beskrivna.

Kapitelövningar
Till samtliga kapitel hör ett antal övningar som är kopplade till temat och låter eleverna arbeta vidare med de kunskaper de inhämtat i texterna. Övningarna låter eleverna träna både produktiva och receptiva färdigheter med tydligt fokus på kommunikation. I kapitel 3, 7 och 8 finns dessutom extra läsförståelser inlagda.

En el foco
Varje kapitel fokuserar på specifika grammatiska moment i avsnittet En el foco, vilket ligger efter kapitelövningarna. Det grammatiska momentet presenteras och sedan får eleverna arbeta med olika övningar för att befästa kunskaperna.

Portfolio
Till varje kapitel hör en skrivuppgift inom temat, med syftet att eleverna kontinuerligt ska få träna friare skriftlig produktion, samt den kommunikation och den grammatik som presenterats i kapitlet. Uppgifterna är utformade så att du som lärare ska kunna använda dem för formativ bedömning, men även som en del av ditt betygsunderlag.

Om författarna
Sara Gröndahl är ny som författare på Liber. Hon arbetar på gymnasiet och har många års erfarenhet av undervisning i spanska och engelska.

Til toppen

Bøker i serien