Psykiatri (Heftet)

kunnskap, forståelse, utfordringer

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 253
Forlag: Akribe
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279500858
Kategori: Psykiatri
Omtale Psykiatri
Psykiatri - Kunnskap, forståelse, utfordringer er en vidtfavnende grunnbok som er bygd opp slik at den samsvarer med de emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de treårige helse- og sosialfagutdanningene.
Boken er den eneste i sitt slag som tar for seg hele livsløpet - fra barn og ungdom til voksne og eldre - i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander.
I denne oppdaterte utgaven er det tatt inn en egen del om Individuell plan. Medikamentlæren er nyskrevet og integrert i de øvrige kapitlene. Lovverket er oppdatert i forhold til de nye helselovene, og betydningen av psykiatritjenesten i kommunene og av empowerment og brukermedvirkning er i sterkere grad understreket. Kommunehelsetjenesten har gjennomgående fått større plass og omtale.
Boken består av tre deler. Del I gir en innføring i psykiatrisk tenkemåte og ulike behandlingsformer og danner grunnlaget for den kliniske framstillingen i del II, som er bokens hoveddel. I denne delen følger oppbyggingen i hovedsak strukturen i den gjeldende diagnoselisten ICD-10. Det skarpe skillet mellom «nevroser» og «psykoser» som var vanlig tidligere, er nå opphevet, slik det også er i andre internasjonale diagnosesystemer. I del III knyttes de psykiske lidelsene tydeligere til strukturer og endringer i samfunnet.

Til toppen