Psykisk helsevernloven (Innbundet)

med kommentarer

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 544
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205482517
Kategori: Jus
Omtale Psykisk helsevernloven
Psykisk helsevernloven ble vedtatt i 1999 og er den viktigste sivile tvangsloven i Norge.

Loven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også mulig, på særskilte vilkår, å anvende tvang i behandlingen i psykisk helsevern.
Helsepersonell som forvalter loven, må ha god kjennskap til vilkårene for tvangsbruk og reglene om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Om det foreligger et behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, har enhver rett til nødvendig helsehjelp, individuell plan og, i visse situasjoner, rett til øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Dessuten er det oppstilt særskilte rettssikkerhetsgarantier for å ivareta pasientenes interesser. Pasienter, pårørende, organisasjoner og andre som er opptatt av pasienters rettsstilling, vil derfor ha bruk for regelkunnskap.
Denne tredje utgaven av kommentarutgaven er ajourført per 1. januar 2016 med aktuelle dommer, lovtekster og lovforslag samt andre aktuelle rettskilder.
I tillegg til kommentardelen og relevante forskriftstekster inneholder boka særskilte kapitler om Høyesteretts avgjørelser på feltet, om alvorlige spiseforstyrrelser, om tvangsbruk overfor rusmiddelavhengige og om de menneskerettslige aspektene ved bruk av tvang i psykisk helsevern.

Til toppen

Andre utgaver

Psykisk helsevernloven
Bokmål Ebok 2016

Flere bøker av Aslak Syse: