Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning (Heftet)

Serie: ESO-rapport 2019 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 116
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789138249253
Omtale Rätt på EU:s sätt. ESO-rapport 2019:4 : En ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning
Sveriges riksdag fattar beslut om svenska skatter, men skattelagstiftningen påverkas också av icke-nationella rättskällor. Den viktigaste är EU-rätten, dvs. de regler och principer som Sverige måste följa i egenskap av medlem i EU. Enligt dessa regler är det som princip inte tillåtet för medlemsstater att med offentliga medel stödja en viss verksamhet framför en annan, eftersom det kan begränsa konkurrensen på EU:s inre marknad.

Författaren Jérôme Monsenego (professor i skatterätt med inriktning mot internationell beskattning vid Stockholms universitet) presenterar en gedigen introduktion till hur EU-rätten påverkar Sveriges möjlgheter att utforma det egna skattesystemet. Rapporten innehåller också en beskrivning av EU-rättens utveckling och hur den kan komma att påverka utrymmet för Sveriges nationella skattepolitik. Det framgår att EU:s riktlinjer har ett avsevärt inflytande på det svenska skattesystemet. En av slutsatserna är att det är av stor vikt att aktörer på skatteområdet i Sverige noga följer utvecklingen av EU-rätten och praxis från EU-domstolen.

Til toppen

Bøker i serien