Forfatter: , , , , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 232
Forlag: Dimograf
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789177370741
Omtale Rättssäker utbildning
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2018 en nationell konferens på temat rättssäker utbildning. Detta är en antologi med bidrag på det temat.

I antologin diskuteras flera utbildningsrättsliga aspekter som på olika sätt berör frågan om vad en rättssäker utbildning är. Analyserna spänner över vida områden såsom brott i skolan, barns och elevers fri- och rättigheter, reglers komplexitet och rättssäkerhet, dokumentationskrav och rättssäkerhet, formell och reell rättssäkerhet samt privaträttsliga reglers betydelse när utbildningens kvalitet brister.

Juridiska fakulteten har inrättat IfU för att inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området.

Med utbildningsrätt menar IfU insikt i och analys av alla de regler som styr målen för, innehållet i, organisationen av, styrningen av, tillsynen över och ansvaret för utbildning, de bevekelsegrunder och uppfattningar som ligger bakom dessa regler och de bevekelsegrunder och uppfattningar inom utbildningsområdet som inte vunnit gehör eller av andra skäl inte kommit till uttryck i skriftliga regler.

Til toppen

Flere bøker av Sverker Scheutz, Sverker Scheutz, Hedvig Bernitz, Susanne Fransson, Torbjörn Ingvarsson, Anders Ivarsson Westerberg, Lotta Lerwall, Lena Marcusson, David Ryffé og Gustaf Wall:

Bøker i serien