Ready Steady Go! 3 Elevpaket (Bok + digital produkt) (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 88
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144111728
Omtale Ready Steady Go! 3 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Elevboken är indelad i 8 kapitel med 8 sidor vardera. I varje kapitel finns texter inom olika genrer och på olika nivåer. Hörförståelseuppgifterna är mer omfattande än tidigare och det ingår även filmer och uppgifter inom digital kompetens där eleverna får söka på Internet och spela in ljud och film. Grammatiken är integrerad och det finns en omfattande uppslagsdel i den tryckta boken. Det digitala läromedlet omfattar inte mindre än 1050 självrättande deluppgifter för elevens individuella träning.
Jämfört med Ready Steady Go! 2 har Ready Steady Go! 3 mer omfattande kapitel, 3 kapiteltexter i stället för 2 och mer grammatik. Andra nyheter i Ready Steady Go! 3 är filmklipp med engelska ungdomar och förförståelseaktiviteter i digitala Pre-reading.

MER OM ELEVBOKEN 

Elevboken består av åtta kapitel. I varje kapitel finns två texter för eleven att arbeta med. Texterna representerar olika genrer och texttyper. Exempel på genrer som finns i bokens kapitel är; inbjudan, berättelse, faktatexter, insändare, reklam, dikter och meny. I uppgifterna till texterna i boken tränas läsförståelse, sökläsning, ordkunskap och reflektion.

I varje kapitel tränas alla fyra förmågor. Förutom lästräningen finns också en hörförståelseövning, en samtalsövning och en skrivuppgift. Dessa är kopplade till kapitlets tema och genrer. Under rubriken Language work i kapitlet arbetar eleverna med grammatik. Längst bak i boken finns även en grammatisk uppslagsdel kallad Mini Grammar.

Varje kapitel avslutas med Goals and Check yourself. Eleven får här testa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll i ett digitalt test och sedan utvärdera sitt arbete – både på egen hand och tillsammans med sin lärare eller en kamrat. Progress pages kan användas för att ge en samlad bild av hur arbetet med bokens kapitel och förmågorna fortskrider.

Efter kapitel 4 och 8 finns Revision pages. Ena delen har rubriken Get out there och handlar om digital kompetens. Elevernas för pröva på att söka efter information, filmer, musik, menyer och reklam på engelska på Internet och att göra egna ljudinspelningar och filmer. Den andra delen handlar om att förbättre sitt skrivande t.ex. genom att använda synonymer eller fler beskrivande ord.   

Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet i engelska i årskurs 9. Övningarna i boken är ofta av samma typ som de eleverna kommer att möta på provet. I Strategies and tips for testtakers har vi dessutom samlat tips på hur man kan förbereda sig och tänka eller göra under själva provet. 

MER OM DET DIGITALA LÄROMEDLET 

Det digitala läromedlet innehåller en digital version av den tryckta elevboken med all text inläst. I inläsningen möter eleverna engelska från olika delar av världen t.ex. Australien och Sydafrika.

Andra resurser som finns i det digitala läromedlet är övningar, extra texter, filmklipp och självrättande test.

Övningar och extra texter 

Till varje del i bokens kapitel finns kompletterande övningar i det digitala läromedlet där eleverna kan träna ordföljd, ordkunskap, stavning, hörförståelse och grammatik. Ofta finns övningar på flera nivåer och återkoppling i form av ljud.  Innan eleven påbörjar ett kapitel finns Pre-reading där kapitlets innehåll och ord presenteras med text, bild och ljud. När en elev avslutar arbetet med kapitlet finns självrättande test på Basic och Bonus nivå. De elever som behöver extra utmaningar kan läsa en svårare text inom kapitlets tema, Advanced reading, online.

Till varje kapitel finns följande texter och övningar:

Pre-reading Word order Missing words Dictation Advanced reading Word practise Listen and answer Practise grammar Check yourself Basic and Bonus

Sammanlagt finns det 1050 deluppgifter som eleverna kan använda för att befästa och tillämpa kunskaperna från boken.

FILMKLIPP

I Ready Steady Go! 3 finns också filmklipp kopplade till några av bokens kapitel. I filmklippen uttalar sig engelska ungdomar kring olika frågor. Tanken är att filmklippen ska inspirera eleverna till att göra egna ljud- eller filminspelningar. 

OM SERIEN

Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Läromedlet är helt på engelska så eleverna behöver inte kunna svenska för att arbeta med det. Efter att ha arbetat med alla tre delar har eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. 

Med Ready Steady Go! får eleven: 

följa en tydlig struktur för att nå de grundläggande målen för grundskolan ta inlärningen i överblickbara steg med mycket stöttning lära sig engelska från grunden utan att behöva kunna svenska kontrastera till sitt eget modersmål och lära sig svenska samtidigt göra en konkret dokumentation av sina framsteg  DE TRE DELARNA

Ready Steady Go! 1 är avsedd för nybörjare i engelska. Inga förkunskaper krävs vare sig i engelska eller svenska.

Ready Steady Go! 2 är avsedd för de elever som har mött engelska tidigare och kanske studerat språket i begränsad omfattning, men som behöver befästa sina kunskaper innan de kan börja med engelska på motsvarande högstadienivå.
Ready Steady Go! 3  förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9.

Se även Översikt Ready Steady Go! 1-3 elevpaket och lärarpaket under fliken Extra material.

ELEVPAKET OCH LÄRARPAKET

Elevpaketet i Ready Steady Go! består av en elevbok och ett digitalt läromedel. Elevboken är en förbrukningsbok som eleverna skriver i. Det digitala läromedlet aktiveras via en kod i elevboken och är giltigt ett år efter aktivering. Till varje del finns också ett lärarpaket med en tryckt lärarhandledning samt digitala resurser.

Eleven kan arbeta självständigt med stora delar av boken och det digitala läromedlet samtidigt som det är fokus på kommunikation och interaktion.

Til toppen