Forfatter: , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 180
Forlag: SNS Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789185695836
Omtale Recept för vården : om effektivitet i sjukvården och äldre- omsorgen
Boken beskriver problem inom dagens sjukvård och äldreomsorg och framför förslag om hur vården kan bli bättre för patienter och anhöriga. En förändrad struktur, organisation och styrning är nödvändig för att Sverige i framtiden ska kunna ha en väl fungerande vård.

I del I ger fem författare utifrån egna erfarenheter konkreta och levande illustrationer till brister och förtjänster inom vården och äldreomsorgen.

I del II diskuterar och framför sex författare lösningar på vårdens och äldreomsorgens effektivitetsproblem med utgångspunkt från dem som vården är till för, patienterna och medborgarna. Problem och lösningar kretsar kring värderingar och beteenden, samarbete, patientperspektiv, kvalitetsarbete, styrning och struktur och inte i första hand om resurser, privata huvudmän och konkurrens, vilket dagens vårddebatt i hög grad handlar om.

Boken är lämplig som lärobok i dels den etik som sammanhänger med vårdpersonalens attityder och förhållningssätt gentemot patienten, dels i hur man skapar effektiva organisationer från ett patientperspektiv.

Jane Cederqvist är redaktör. Övriga författare är: Anna Tyllström, Anette von Koch , Åsa Moberg, Jan Albinson, Lena Westin, Lars Nordgren, Anna-Karin Eklund, Barbro Westerholm, Arne Melander och Ingemar Ihse.

Til toppen