Redovisningens språk (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 340
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144102863
Omtale Redovisningens språk

Denna bok behandlar teori och internationella standarder inom området externredovisning och är avsedd att användas på fördjupningskurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i externredovisning motsvarande en introducerande kurs.


I bokens första del ges en teoretisk ram som innefattar användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen. I bokens andra del belyses det internationella regelverket utifrån den teori som presenteras i del I. Med det internationella regelverket avses de standarder som utgetts av IASB (International Accounting Standards Board), och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards).


I denna fjärde upplaga har del I omstrukturerats och reviderats för att ge bättre förutsättningar till förståelse av de teoretiska tankegångar som bildar utgångspunkt för IAS/IFRS. Vidare har en uppdatering till nu gällande IAS/IFRS skett i del II av boken. Uppdateringen innefattar även nyligen utgivna standarder som ännu inte börjat tillämpas.

Til toppen