Omtale Regional utveckling : om produktion, livskvalitet och inflytande
Frågor om regional utveckling diskuteras livligt bland företrädare för myndigheter, företag och organsiationer. Begrepp som regionförstoring, regionindelning och regionala tillväxtprogram förekommer frektvent, inte minst i den politiska debatten. Den här antologins teman ligger centralt inom Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet. Forskarna, som samtliga är eller har varit verksamma inom Cerut, representerar flera olika ämnen och sammantaget ger de en bred belysning av hur "regional utveckling" kan tolkas. Det kan, som framgår av några kapitel, också handla om kultur, jämställdhet och hälsa.

Boken inleds med en presentation av Ceruts forskningsplattform. Den bildar ramen för bokens tre delar:

-Produktion och konsumtion, identitet och kultur
-Välfärd, hälsa och livskvalitet
-Styrformer, inflytande och handlingskraft

Vi hoppas att genom boken kunna öka kunskapen och nyansera bilden av ett viktigt problemområde för såväl vetenskapssamhället som en samhällsintresserad allmänhet.

Til toppen

Flere bøker av Sune Berger, Sune Berger, Anna-Lena Berglund, Thomas Blom, Bengt Dahlgren, Lotta Braunerhielm, Gunnel Forsberg, Inger Johansson, Svante Karlsson, Freddy Kjellström, Susan Marton, Kerstin Rosenberg, Curt Räftegård, Bengt Starrin og Alf Sundin: