Regionen (Heftet)

Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 166
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276348361
Kategori: Statsvitenskap
Fag: Historie, Samfunnsøkonomi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Regionen
Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer gir en grundig innføring i regionsbegrepet og drøfter konkrete eksempler på regionalisme og regionsbygging i norsk og europeisk sammenheng. Fra ulike vinkler utfordrer historikere, samfunnsvitere og økonomer allmenne oppfatninger om hva en region er og hvordan regioner dannes og fungerer.

De første artiklene gir innblikk i regionsbygging i henholdsvis EU og Norge, der Nord-Norge utgjør et interessant eksempel. Forfatterne er særlig opptatt av skiftende politiske motivasjoner og begrunnelser for regionalt samarbeid på overnasjonalt og nasjonalt nivå.

Bokas andre del setter søkelyset på Agder, med artikler som drøfter sørlandsfylkene i et historisk og geopolitisk perspektiv. På hvilke måter kan Agder sies å utgjøre en egen region? Hvilke topografiske, økonomiske og administrasjonshistoriske vilkår har vært til stede for regionsdannelse i sør? Hva er grunnlaget for våre forestillinger om landsdelens kulturelle særtrekk, og hvordan skapes regional identitet?

De avsluttende artiklene drøfter dagsaktuelle utfordringer for Agder-fylkene med særlig henblikk på næringsutvikling og politiske veivalg i tiden som kommer.

Boka samler noen av landets fremste regionsforskere og vil være av stor interesse for historikere, geografer, statsvitere og økonomer, i tillegg til allment samfunnsinteresserte lesere.

Til toppen