Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling (Innbundet)

Serie: Lund Studies in Sociology of Law 23

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 183
Forlag: Media-Tryck
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 23
ISBN/EAN: 9789172672178
Omtale Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling
Att vara rektor i dagens samhälle innebär att möta många olika
förväntningar och krav från omgivningen. Rektor är den formella
ledaren och ytterst ansvarig för skolans verksamhet. Det nationella
uppdraget till rektor enligt skollagen innefattar ansvar för att den pedagogiska
verksamheten utvecklas på ett sådant sätt att de fastställda målen för
skolan uppnås.
I avhandlingen beskrivs inledningsvis de normer och rättsregler som ligger
till grund för rektorsbefattningen. Därefter analyseras yrkesverksamma
rektorers idéer om den utvecklingsinriktade delen i rollen som rektor. Med
stöd av empiriskt material; intervjuer med rektorer samt observationer och
dokumentstudier, undersöks hur verksamma rektorer tänker och handlar,
vilka prioriteringar som rektorerna gör och vilka handlingsstrategier som
skapas för att som ledare påverka skolans utveckling.
Utifrån ett rättssociologiskt normperspektiv undersöks hur rektorers
normer för detta uppdrag ser ut och hur de uppstår. Frågor som också blir
belysta är om det finns hinder för rektorer att genomföra ett utvecklingsinriktat
ledarskap inom skolan samt vad som kan fungera normstödjande
för rektorers utvecklingsuppdrag i samspel med andra aktörer. Betydelsen
av rektorers personliga engagemang, kunskaper och samlade erfarenheter
lyfts fram och diskuteras som grund för uppkomsten och utvecklingen av
rektorers normer. En egen rektorsdomän, som en arena för att synliggöra,
artikulera och kommunicera det utvecklingsinriktade ledaransvaret i skolan,
diskuteras som normstödjande system för rektorsbefattningen.

Til toppen

Bøker i serien