Religion 1 för gymnasiet Grundbok Interaktiv Bas (Digitalt format)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Digitalt format
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 224
Forlag: Natur & Kultur Läromedel
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789127440029
Kategori: Religion
Omtale Religion 1 för gymnasiet Grundbok Interaktiv Bas
Religion 1

Religion 1 är en lättöverskådlig och innehållsrik bok som utifrån ämnesplanens krav ger verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar i ett livsfrågeperspektiv. Religion 1 finns både som tryckt och digital bok. Till boken finns även en lärarhandledning som säljs som nedladdningsbar pdf.

 

Religion 1 är indelad i tre delar. Den första delen handlar om att läsa om livsåskådningar och om frågor om rätt och fel, gott och ont. Här diskuteras bland annat religionsfrihet och olika etiska modeller. Den andra delen presenterar religioner och livsåskådningar utifrån grundläggande begrepp och konkreta exempel på olika tolkningar och perspektiv. Inledande kapitel presenterar de abrahamitiska och asiatiska religionerna. Därefter beskrivs varje religion för sig. I Mening utan gud lyfts tre icke-religiösa livsåskådningar fram. Den avslutade delen innehåller fördjupningar som Vetenskap och religion, Politik och religion och Människa, kön och genus. Bland det som tas upp är tre sätt att diskutera förhållandet mellan vetenskap och religion, att en religion kan ha många slags politik och att normer begränsar. 

 

 

 

Klar och tydlig

Religion 1 har ett klart och tydligt språk, där viktiga begrepp är markerade och förklarade i texten. Väljer du att köpa den digitala versionen är texten dessutom inläst, ett bra alternativ för lässvaga elever. Bilderna är valda för att visa att religioner och andra livsåskådningar ha många ansikten. De är också tänkta att inbjuda till eftertanke och diskussion. Använder du den digitala versionen kan du visa bilerna på storskärm i klassrummet. Varje större avsnitt avslutas med förståelsefrågor. Det ger eleverna möjlighet att enkelt repetera och reflektera över innehållet.

 

Kultur och identitet
Kopplingar mellan religion, kultur och identitet speglas i flera kapitel. I kapitlet Film, spel och livet diskuteras särskilt kopplingarna mellan religion och populärkultur. 

 

 

 

Mediepedagogisk lärarhandledning
Till boken finns en lärarhandledning som inleds med ett kapitel om Religion 1 och ämnesplanen. Det följs av ett kapitel om hur du kan arbeta mediepedagogiskt i ämnet religionskunskap. Att arbeta med medier är ett sätt att både föra in och ta tillvara på elevernas erfarenheter i undervisningen.

 

 

Til toppen