Rettslære 1 (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 368
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788211023377
Omtale Rettslære 1
Læreboka er skriven for programfaget rettslære 1 i studiespesialiserande programområde i den vidaregåande skolen. Læreverket består av - Lærebok - Lovsamling (blir oppdatert kvart år) - Fagnettstad for elev og lærar Denne femte utgåva av Rettslære 1 er ei heilt ny bok i forhold til tidlegare utgåver. Familieretten er omstrukturert og utvida med nytt stoff. Det har derfor vorte ei meir samla framstilling av sentrale lover som barnelova, verjemålslova og ekteskapslova. Arveretten er grundigare framstilt på sentrale område, til dømes om livsdisposisjonar og dødsdisposisjonar, medrekna testament. Likestillingsretten og arbeidsretten er omstrukturerte, og viktige delar om tilsetjing, oppseiing og avskjed har fått ei grundigare behandling. Strafferetten er skriven heilt om på grunnlag av ny straffelov. Når det kjem endringar i aktuelle lover før neste utgåve kjem ut, blir det lagt ut oppdatert tekst i nettressursen, og løysingsforslaga blir oppdaterte i samsvar med den nye lovgivinga. Oppdatert kapittel 4 med den nye likestillingslova kan lastast ned under kapittel 4 i nettressursen. Hasse Bergstrøm er cand.jur. og cand.oecon. frå Universitetet i Oslo. Han har meir enn 35 års erfaring frå undervisning i den vidaregåande skolen og ein del år ved lærarutdanninga (ILS) ved UiO. Han har lang erfaring som lærebokforfattar.

Til toppen

Andre utgaver

Rettslære 1
Bokmål Innbundet 2014
Rettslære 1
Nynorsk Innbundet 2014
Rettslære 1
Bokmål Innbundet 2017

Flere bøker av Hasse Bergstrøm: