Forfatter: , , , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 334
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202391577
Kategori: Jus
Fag: Strafferett og straffeprosess, Velferdsrett
Nivå: Akademisk
Omtale Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

Professor Ståle Eskeland fylte 70 år 25. august 2013. Ved den anledning hyllet kolleger, samarbeidspartnere, fagfeller og venner ham med festskriftet Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.

Redaktører for festskriftet er Alf Petter Høgberg, Runar Torgersen og Trond Eirik Schea. Festskriftet inneholder 15 artikler innenfor flere ulike temaer, se innholdsfortegnelsen (egen fane).

Ståle Eskeland (1943-2015) startet sin akademiske karriere våren 1970 som amanuensis ved Institutt for rettssosiologi. Bortsett fra noen korte avbrekk, var han siden tilknyttet Universitetet i Oslo, fra 1990 som professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett. Han underviste og forsket innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.

Ståle Eskeland har hatt en omfattende vitenskapelig produksjon. Han hadde en lekende og lett skrivestil, og inntok ofte standpunkter som opplevdes som radikale selv fra et studentperspektiv. Om man skal løfte blikket ved den vitenskapelige ferdens ende, er det en del åpenbare temaer i forfatterskapet som utmerker seg, nemlig det å bedrive system- og maktkritikk, og å undersøke den svake, undertrykte og marginalisertes faktiske og rettslige posisjon. Ståle Eskeland gikk imidlertid lenger enn bare å peke på problemer; han søkte også å angi veier for å løse dem. Undersøkelser av rettssikkerhetsbegrepet og dets bestanddeler, påpekningen av behovet for en minstestandard i forvaltningsretten og det senere fokuset på den juridiske metode kan alle forstås i et slikt perspektiv: Det handler om å stille krav til måten både lovgiver, forvaltning og domstol møter sine utfordringer på. For den som måtte hevde at mang en forsker har hatt et slikt fokus, kan det i alle fall påpekes at Ståle Eskeland viste et særlig mot og en særlig frimodighet i måten han bar frem sitt budskap. Det er således liten tvil om at det offentlige Norge på godt og vondt ville vært fattigere uten Ståle Eskeland; altså godt for noen, vondt for andre.

Til toppen

Flere bøker av Erik Boe, Thomas Frøberg, Vagn Greve, Merete Havre, Virginia E. Hench, Alf Petter Høgberg, Eivind Kolflaath, Arild Linneberg, Anders Løvlie, Thomas Mathiesen, Trond Eirik Schea, Thorvald Steen, Inger Marie Sunde, Aslak Syse, Runar Torgersen, Henriette N. Tøssebro og Peter Ørebech:

De som kjøpte denne boken, kjøpte også: