Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer (Innbundet)

studier i internasjonal privatrett

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 432
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205436039
Kategori: Jus
Omtale Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer
Temaet for denne boken er hvordan man skal løse rettsvalgsspørsmålet i erstatningssaker om krenkende ytringer.

Rettsvalg i erstatningssaker om krenkende ytringer er et tema med økende aktualitet. Blant eksemplene på det er Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandlerdommen) om Åsne Seierstads bok «Bokhandleren i Kabul». Høyesteretts flertall konkluderte her med at norsk rett måtte anvendes, men det uten å ta stilling til hvilken generell rettsvalgsregel som gjelder for slike saker.
Rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer har vist seg vanskelig å regulere. Dette skyldes blant annet at antallet skadevirkningsstater i slike saker kan bli mange, samtidig som ytringsfrihets- og personvernhensyn kommer i betraktning.Denne boken gir en grundig innføring i hvilke konflikttyper og problemstillinger som finnes på den internasjonale erstatningsrettens område.
Videre drøftes ulike alternativer for rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer, og det oppstilles et forslag til løsning. Dette gjøres med utgangspunkt i de generelle norske rettsvalgsreglene på erstatningsrettens område, og en komparativ studie av hvilke løsninger som gjelder både i og utenfor Europa.

Til toppen

Andre utgaver