Omtale Reumatologi

Denna nya upplaga av Reumatologi betingas av den snabba utvecklingen inom reumatologisk behandling och forskning. Under det senaste 10–15 åren har en mängd nya läkemedel sett dagens ljus och ännu fler finns i pipeline. Forskningen kring immunologin har öppnat för den banbrytande förändringen av terapimöjligheter och funktionsförbättring för personer med kroniska sjukdomar i rörelseapparaten.

Reumatologi spänner över ett brett fält omfattande så skilda områden som avancerad immunterapi, rehabilitering av långvariga funktionshinder, immunologisk och bindvävsbiologisk grundkunskap samt vård. Läroboken ger en bred översikt över modern reumatologi med fokus på praktiska aspekter på behandling och vård. Den ger också en översiktlig kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi.

Reumatologi riktar sig till alla inom vården med intresse för reumatologi och ska både ses som en lärobok och en uppslagsbok. Alla kapitel i denna nya upplaga har reviderats och uppdaterats. Ett nytt kapitel om antireumatiska läkemedel har tillkommit liksom ett mer omfattande kapitel om immunsystemets roll vid reumatiska inflammatoriska sjukdomar som ersätter bildappendix om immunsystemet.

Boken har tillkommit genom ett rikstäckande samarbete mellan Sveriges reumatologer och yrkesgrupper som i den dagliga verksamheten samverkar kring vården av patienter med reumatiska sjukdomar. Reumatologi riktar sig till alla inom vården med intresse för reumatiska sjukdomar. Den ska ses som en svensk lärobok i reumatologi, men lämpar sig också i utbildningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Reumatologi kan med fördel användas som uppslagsbok och fördjupningslitteratur för dem i vården som inte dagligen behandlar patienter med reumatisk sjukdom t.ex. inom primärvården.

Til toppen

Flere bøker av Lars Klareskog, Tore Saxne, Yvonne Enman, Lars Klareskog, Tore Saxne, Yvonne Ekman, Gerd-Marie Alenius, Helene Alexanderson, Johan Askling, Eva Baecklund, Stefan Berg, Stefan Bergman, Johan Bratt, Tomas Bremell, Hans Carlsten, Meliha Crnkic Kapetanovic, Anna Engström-Laurent, Helena Erlandsson Harris, Nils Feltelius, Pierre Geborek, Inger Gjertsson, Ingiäld Hafström, Per-Johan Hedin, Roger Hesselstrand, Lennart Jacobsson, Alf Kastbom, Ann Knight, Ido Leden, Göran Lindahl, Staffan Lindblad, Ulla Lindqvist, Ylva Lindroth, Ingrid E Lundberg, Bengt Månsson, Ralph Nisell, Ola Nived, Claes Nordborg, Elisabeth Nordborg, Ulla Nordenskiöld, Christina H. Opava, Ingemar Petersson, Solbritt Rantapää Dahlqvist, Inga Redlund Johnell, Ewa Roos, Urban Rydholm, Lars Rönnblom, Agneta Scheja, Thomas Skogh, Håkan Ström, Gunnar Sturfelt, Elisabet Svenungsson, Elke Theander, Ingrid Thyberg, Agneta Uddhammar, Marie Wahren-Herlenius, Ronald van Vollenhoven, Elisabet Welin Henriksson og Solveig Wållberg Jonsson:

De som kjøpte denne boken, kjøpte også: