Omtale Romantiken över gränser
Det vi kallar Romantiken har kommit att allt mer intressera som en strömning av betydelse också idag. I ett skede av funderingar över förhållandet mellan tradition och postmodernism känns det naturligt att blicka tillbaka till romantiken.
I en tid av djupnande misstro mot rationaliteten, naturvetenskapens anspråk och teknikens verkningar upplevs det som angeläget att aktualisera romantikens sätt att tänka om människan som del i en större helhet där allt organiskt hör samman.
I denna volym belyser nordiska forskare och konstnärer från olika utgångspunkter romantikens projekt att överskrida gränser: mellan konstarterna, mellan vetenskap och konst, mellan konst och liv, mellan manligt och kvinnligt, i rummet och tiden.
Artiklarna framfördes ursprungligen som föreläsningar vid ett symposium 1991 på Krapperups borg.

Til toppen

Flere bøker av Ulla-Britta Lagerroth, Ulla-Britta Lagerroth, Bo Grandien, Asbjörn Aarseth, Hakon Lund, Magnus Olausson, Malme Malmanger, Finn Benestad, Jan Ling, Horace Engdahl, Roland Lysell, Hans Lund, Marie-Louise Svane, Ola Billgren, Eva Öhrström, Kerstin Meyer, Erik Aschengren, Ole Nörlyng, Atle Kittang, Erland Lagerroth og Hans Pålsson:

Bøker i serien