Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension. D. 1 och 2. SOU 2011:68 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2011 68

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 774
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 68
ISBN/EAN: 9789138236376
Omtale Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension. D. 1 och 2. SOU 2011:68
Trafikljus och stresstest i försäkringsbranschen!

Föreslår en anpassning av försäkringsrörelselagstiftningen till EU:s Solvens II-direktiv*. Detta innebär bl.a. ett nytt, väsentligt mer sofistikerat sätt att beräkna företagens lagstadgade kapitalbuffert (solvenskapital). Storleken ska bestämmas av risken i hela försäkringsrörelsen, vilket medför en väsentlig skärpning av nuvarande kapitalkrav.
I Sverige har Finansinspektionen sedan flera år använder ett särskilt tillsynsverktyg för att identifiera företag med låg solvens, det s.k. trafikljustestet. Det finns många likheter, men också flera skillnader, mellan trafikljuset och reglerna om kapitalkrav och kapitalbas i Solvens II.
Föreslår också nya regler för tjänstepensionsverksamhet och för mindre försäkringsföretag som inte baseras på Solvens II-direktivet.
Dessutom föreslås att de allra minsta företagen (»mikroförsäkringsföretagen») helt ska undantas från reglering och tillsyn. Undantaget bör även gälla begravningskassor.

*Solvens II-direktivet baseras på tre pelare:Pelare I med kvantitativa krav som rör skulder, tillgångar, kapitalkrav och kapitalbasPelare II med kvalitativa krav som rör tillsyn, riskhantering och intern kontrollPelare III med krav på transparens och offentliggörande.

Til toppen

Bøker i serien