Rypeforvaltning (Heftet)

Rypeforvaltningsprosjektet 2006 - 2011 og veien videre

Forfatter:

, , , , og

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276349764
Kategori: Teknologi, transport og landbruk
Nivå: Akademisk
Omtale Rypeforvaltning
Rypeforvaltning presenterer den kunnskap som er innhentet gjennom prosjektet «Framtidas forvaltning av rype og skogsfugl til beste for grunneiere, jegere og andre brukere» og den gir en sammenfattet framstilling av aktuelle tema innenfor framtidig bærekraftig forvaltning av våre skogshønsarter.

Rypejakta er helt sentral i norsk jaktkultur og rypa er en karakterart og nøkkelfaktor i det norske fjelløkosystemet. Men den er også en kilde til friluftsliv, tradisjonell høsting av utmarksressurser og viktig som inntektspotensial for mange rettighetshavere. Derfor er endringer i rypebestanden over tid gjenstand for interesse langt utover jegernes rekker. Endringer i rypebestanden kan således ses på som en indikator på «helsetilstanden» i vårt fjelløkosystem. En kunnskapsbasert forvaltning er nødvendig for på sikt å sikre en «bærekraftig» høsting slik at vi også i framtida vil ha levedyktige og høstbare bestander av dette vårt fremste folkevilt.

Kapittel 1. Grunneieren
Kapittel 2. Rypejegeren
Kapittel 3. Markedet for rypejakt
Kapittel 4. Hønsefugljakt i næringsøyemed - rammevilkår
Kapittel 5. Taksering av bestanden
Kapittel 6. Skogshøns
Kapittel 7. Høstingsmodeller - jaktuttak

Denne boka er skrevet for forvaltere, jegere og studenter.

Til toppen