Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 61
Forlag: SNS Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188637321
Omtale Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt

Järnvägen har länge spelat en viktig roll i Sverige och har bidragit till välfungerande samhällen och ekonomisk tillväxt. Den utgör alltjämt en betydelsefull del av den svenska infrastrukturen. Men järnvägsinfrastruktur kostar mycket pengar, både att investera i och att underhålla. Det är därför angeläget att utnyttja den befintliga järnvägen så effektivt som möjligt, innan beslut fattas om att bygga nya spår. Här spelar prissättningen en avgörande roll.

I denna rapport visar Kristofer Odolinski, som forskar i transportekonomi, på betydelsen av en väl avvägd prissättning för operatörerna. Han visar hur marknadens struktur historiskt sett påverkat resonemanget kring prissättning, vilket inte varit utan kontrovers. Han pekar också på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska uppnå en effektivare användning av järnvägen.  

Kristofer Odolinski är forskare i transportekonomi vid Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Til toppen