Samarbeid til barnets beste (Heftet)

praksisnære perspektiver fra barnehagen

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 202
Forlag: Kommuneforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788244624015
Kategori: Pedagogikk
Omtale Samarbeid til barnets beste
Foreldresamarbeidet er først og fremst barnehageansattes ansvar - og barnets rettighet. Med FNs barnekonvensjon som kompass tar denne boken opp hvilke muligheter som finnes i foreldresamarbeidet. Hva snakker vi om i hverdagen? Hvordan spiller tid og toleranse inn i mulighetsrommene for arbeid med barnets beste?

Noen av kjerneelementene i arbeidet med å skape psykisk helsefremmende miljøer rundt barn, ligger i relasjonene. Valgene vi gjør på vegne av barn, vil påvirke barnet både her og nå, og på senere tidspunkt. Mennesker er komplekse og lever sine liv ulikt. Det vil aldri være mulig å sette to streker under et menneskes måte å leve livet sitt på, men vi kan samles om hva som kan være til barnets beste.

Dette er en praksisnær bok med tekster fra barnehagehverdagen. Gjennom flere forfatterstemmer, både fra praksis- og utdanningsfeltet, åpner de ulike kapitlene opp for hvordan vi kan forstå mer av hverandres perspektiver og samarbeide til barnets beste.
Boken er skrevet til ansatte, men den kan også leses av foreldre som har barn i barnehagen.

Til toppen

Flere bøker av Line Melvold, Lene Chatrin Hansen, Lene Holte og Lene-Marie Monrad-Hole: