Samerett (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 351
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215029047
Kategori: Jus
Omtale Samerett
Boken gir leseren en oppdatert innføring og oversikt over sameretten og er å regne som et standardverk i faget.
Samerett er en rettsdisiplin som tar opp spørsmål som er særegne for det samiske folk. Tema som blir behandlet i sameretten går på tvers av tradisjonelle rettsområder. Faget reiser flere typer problemstillinger, både offentligrettslige og privatrettslige, folkerettslige og internrettslige, metodiske samt juridiske problemstillinger med tverrfaglige utfordringer.
I boka Samerett drøftes særtrekk ved sameretten som rettsdisiplin, herunder grunnleggende rettsregler og prinsipper, og sentrale rettsspørsmål som berører samene. I tillegg belyses de spesifikke metodespørsmål som reises i sameretten.
Målgruppen er studenter, forskere, advokater, dommere og andre som arbeider med eller har interesse for samenes rettsstilling.«Susann Funderud Skogvang har klart å fremstille sameretten på en systematisk og pedagogisk måte. [...] Boka bygger dessuten opp en begrepsstruktur og kunnskapsbase for sameretten, hvor registerverket fungerer godt, slik at boka kan nyttes som et praktisk oversikts- og oppslagsverk. Med utgivelse av andre utgave, kan det sies at boka etablerer seg som et standardverk i faget. [...] At hun tør å opponere mot Høyesterett og andre rettskildeskapere, viser styrke, og det bidrar til å gi boka et personlig preg og gjøre den mer spennende.»
Øyvind Ravna i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2010

Til toppen

Andre utgaver

Samerett
Bokmål Innbundet 2022

Flere bøker av Susann Funderud Skogvang: