Omtale Sametingsval : väljare, partier och media
I denna bok presenteras resultat från den första väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige: om väljare, partier och medias roll. De olika kapitlen berör alltifrån Sametingets tillkomst och politiska mandat, till valdeltagande, politiskt förtroende och om det finns några avgörande åsiktsskillnader mellan kvinnor och män.

Text även på nordsamiska:

Gii jienasta go lea válggat Sámediggái? Makkár politihkala erohusat leat jienasteaddjejoavkkus? Ja makkár media diehtojuohkin válggain Sámediggái duodain lea? Dán girjjis ovdanbuktojit bohtosat vuostta jienasteaddjeiskkadeamis mii lea cadahuvvon Sámedikki válggaid oktavuodas Ruotas: jienasteddjiid, bellodagaid ja media rolla birra. Sierra kapihttalat giedahallet buot Sámedikki ásaheamis ja politihkala mandáhtii, válgaoassálastimii, politihkala luohttámu ii ja jus gávdnojit makkárge dehála oaivilerohusat nissoniid ja dievdduid gaskkal.

Medverkande författare:

Johannes Bergh, Stefan Dahlberg, Anna-Maria Fjellström, Andreas Gottardis, Marie Knobloch, Sören Holmberg, Maria Jansson, Patrik Lantto, Ulf Mörkenstam, Tommy Möller, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie, Emma K. Sjøenden Vestli, Eli Skogerbø, Richard Svensson

Til toppen

Flere bøker av Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam, Stefan Dahlberg, Anna-Maria Fjellström, Andreas Gottardis, Marie Knobloch, Sören Holmberg, Patrik Lantto, Tommy Möller, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie, Emma K. Sjøenden Vestli, Eli Skogerbø og Richard Svensson: