Samfunn 8-10 Samfunnskunnskap 8 (L97) (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 1997
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202163594
Læreplan: L97
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn
Komponent: Grunnbok
Omtale Samfunn 8-10 Samfunnskunnskap 8 (L97)
Boka er delt i større kapitler som gjenspeiler hovedmomentene i planen. Innenfor hvert kapittel er fagstoffet delt i bolker som er ment å dekke en times undervisning. Hver arbeidsbolk avsluttes med spørsmål som elevene finner svar på i teksten, i bilder eller i diagrammer. Når et større emne innenfor kapitlet er ferdigbehandlet, avsluttes det med «Spørsmål» og «Oppgaver».

Spørsmål kan elevene løse med utgangspunkt i læreboka. De innledende spørsmålene er forholdsvis enkle, mens de avsluttende spørsmålene er mer omfattende. Oppgaver krever i tillegg til læreboka at elevene må bruke egne erfaringer, oppslagsverk, Internett, ressurspersoner og institusjoner.

Hovedkapitlene i boka:

  • Til deg som skal bruke denne boka
  • Å studere samfunn - samfunnskunnskap
  • Du og dei andre
  • Plikter og rettar
  • Demokrati er deltaking
  • Kommunar og fylkeskommunar
  • Arbeidsliv
  • Stikkordregister
  • Til toppen