Samfunn 8-10 Samfunnskunnskap 9 (L97) (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 1998
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202163846
Læreplan: L97
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 9. trinn
Komponent: Grunnbok
Omtale Samfunn 8-10 Samfunnskunnskap 9 (L97)
Boka er delt i større kapitler som gjenspeiler hovedmomentene i planen. Innenfor hvert kapittel er fagstoffet delt i bolker som er ment å dekke en times undervisning. Hver arbeidsbolk avsluttes med spørsmål som elevene finner svar på i teksten, i bilder eller i diagrammer. Når et større emne innenfor kapitlet er ferdigbehandlet, avsluttes det med «Spørsmål» og «Oppgaver».

Spørsmål kan elevene løse med utgangspunkt i læreboka. De innledende spørsmålene er forholdsvis enkle, mens de avsluttende spørsmålene er mer omfattende. Oppgaver krever i tillegg til læreboka at elevene må bruke egne erfaringer, oppslagsverk, Internett, ressurspersoner og institusjoner.

Hovedkapitlene i boka:

  • Til deg som skal bruke denne boka
  • Å studere samfunn - samfunnskunnskap
  • Politikk og styring
  • Lov og rett
  • Fargerikt fellesskap
  • Samefolket
  • Næringslivet i Noreg
  • Alkohol, tobakk og narkotika
  • Stikkordregister
  • Til toppen