Omtale Samhället, alkoholen och drogerna - Politik, konstruktioner och dilemman
Hur kan vi förstå alkoholens och drogernas roll i samhället? Hur definieras problemen, hur hanteras de och vilka konsekvenser får detta?
Studier kring dessa frågor ger kunskap om moraliska och politiska dilemman, maktförhållanden, strukturer och förändringsprocesser. Frågorna öppnar upp för en diskussion kring gränsdragningar och spänningar i samhället.
Boken har en samhällsvetenskaplig utgångspunkt och bidrar till ett kritiskt och reflekterande tänkande kring rusmedelsfrågan, en fråga som är alltför komplex för att endast kläs i medicinska termer, vilket ofta skapar en snäv problembild. Antologin behandlar bl.a. politik, sociala konstruktioner, genus, vård och välfärd. Den ger högskolestuderande en god ingång till och överblick över ämnet. Den riktar sig också till andra intressenter såsom yrkesverksamma inom välfärdssektorn, politiker, tjänstemän, journalister, föreningsaktiva, debattörer och den samhällsintresserade medborgaren.

Til toppen

Flere bøker av Jessica Storbjörk, Maria Abrahamson, Jan Blomqvist, Jenny Cisneros Örnberg, Evy Gunnarsson, Nina-Katri Gustafsson, Karin Heimdahl, Mona Livholts, Therese Reitan, Filip Roumeliotis, Johan Svensson og Jukka Törrönen: