Samspel (Heftet)

Sosialkunnskap vg2/vg3

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 424
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202541743
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Omtale Samspel
Samspill er et nyskrevet læreverk i sosialkunnskap som gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder.For å lykkes i sosialkunnskap er det viktig å forstå hvordan velferdsstatens prinsipper og ordninger virker sammen, i samspill med individer, grupper og andre samfunnsaktører. Ny generell del av læreplanen, med begrepene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er tatt inn i fagstoffet.

Det er gjort fire sentrale grep i Samspill:

  1. Elevnære eksempler og aktuelle artikler som innfallsvinkel til alle kapitler. Eksempler, forklaringer og utdyping går fra mikronivå via mesonivå og videre til makronivå. Det hjelper eleven til en dypere forståelse av emnene.
  2. Teorier og teoretikere er integrert i alle kapitler. Elevene møter de samme teoretikerne gjennom flere kapitler.
  3. God sammenheng og helhetlig tenkning mellom emner, kapitler, struktur og innhold gir eleven mulighet for dybdelæring, god forståelse og trening til eksamen.
  4. Kildekritikk og arbeid med kilder er gjennomgående synliggjort i hele læreverket.
Strukturen i Samspill fremmer læring hos elevene. Læreverket er bygd opp med aktuelle kildetekster, gode modeller og forklarende tekster. Elevene får hjelp til førlesing, det er sjekklister underveis, lesestøtte i marg og oppsummering av innhold og nøkkelbegreper i alle kapitler. Alle kapitler har et rikt oppgaveutvalg, som dekker repetisjon, redegjørelse, arbeid med metode, eksterne kilder og diskusjons- og drøftingsoppgaver. I tillegg får elevene oppskrifter på hvordan skrive en drøftingsoppgave, og hvordan de skal føre kilder.

Læreboka er også tilgjengelig i digital utgave.

Elevnettstedet er gratis og åpent. Der finner elevene flere repetisjonsoppgaver, fordypningsoppgaver, tekstoppgaver, eksamenstrening og mer nyhetspregede oppgaver.
Lærernettstedet inneholder årsplaner, undervisningsopplegg, forslag til vurderingssituasjoner og eksamensbesvarelser. Tilgang til lærernettstedet krever lisens.

Til toppen

Flere bøker av Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva: