Sentrale emner i barneretten (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 392
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215043463
Kategori: Jus
Omtale Sentrale emner i barneretten
«Sentrale emner i barneretten» er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, barns menneskerettigheter og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del 2 omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del 3 omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

Denne fjerde utgaven er oppdatert med lovendringer og ny rettspraksis siden forrige utgave. Det må særlig nevnes at nye plenumsdommer fra Høyesterett og mange avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mot Norge er innarbeidet.

Lena R.L. Bendiksen er dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Trude Haugli er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Om første utgave:
«Sentrale emner i barneretten» gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.

Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014/3

Til toppen

Flere bøker av Lena R.L. Bendiksen og Trude Haugli: