Sentrale emner i barneretten (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 312
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215025223
Kategori: Jus
Omtale Sentrale emner i barneretten
SENTRALE EMNER I BARNERETTEN er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del tre omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

I denne andre utgaven er grunnlovsbestemmelsen om barns menneskerettigheter innarbeidet og boka er à jour per mars 2015.

Om første utgave:
Sentrale emner i barneretten gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.
Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014-3.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen

Andre utgaver

Sentrale emner i barneretten
Bokmål Innbundet 2021

Flere bøker av Trude Haugli og Lena R.L. Bendiksen: