Siktedes rett til å eksaminere vitner (Heftet)

opplesning av politiforklaringer, anonyme vitner og dommeravhør av barn

Serie: Fagbokforlagets grønne serie 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 284
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
Serie:
ISBN/EAN: 9788245005806
Kategori: Jus
Omtale Siktedes rett til å eksaminere vitner
I boken behandles den rett siktede og/eller dennes forsvarer har til å eksaminere vitner etter EMK artikkel 6 nr. 3 d sammenholdt med nr. 1. Dette spørsmålet er særlig aktuelt når påtalemyndigheten under hovedforhandlingen ønsker å lese opp en politiforklaring som vitnet tidligere har gitt, enten fordi vitnet nekter å forklare seg eller ikke er til stede. Den rikholdige praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og norsk Høyesterett blir analysert. Retten til vitneeksaminasjon kommer også på spissen dersom det er aktuelt å anvende anonyme vitner - noe som for norsk retts vedkommende er regulert i straffeprosessloven § 130 a. Videre aktualiseres retten til å eksaminere vitnet dersom et barn skal forklare seg som vitne - normalt som fornærmet i en sedelighetssak. I slike tilfeller gjennomføres det vanligvis et dommeravhør med hjemmel i straffeprosessloven § 239. De krav EMK medfører for disse tilfellene behandles også. Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer og tidligere professor i strafferett og prosess ved Universitetet i Bergen.

Til toppen

Bøker i serien