Sinus 2P Lærebok (2011) (Innbundet)

Lærebok i matematikk for Vg2

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202345167
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk 2P
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Omtale Sinus 2P Lærebok (2011)
2011-utgaven av Sinus 2P er tilpasset gjeldende eksamensordning for fagene 1P og 2P. Ny utgave av boka kommer våren 2014.

Elevene trenger ikke i samme grad repetere stoffet fra 1P. Det er dermed lagt mer vekt på det spesielle stoffet i faget 2P. Stoffet om tallsystemer, statistikk og matematiske modeller er utvidet i 2011-utgaven. Her er flere eksempler og oppgaver, og vi har tatt inn noe helt nytt stoff. I teoridelen av boka brukes regneark til statistikk. Elevene lærer å lage egne regneark i tillegg til at de finner ferdige ark på Sinussidene på nettet. Til regresjon og graftegning bruker vi GeoGebra. Alt stoffet om den grafiske lommeregneren finnes bak i boka.

Komponenter
• lærebok med teoridel og oppgavedel
• elevnettsted, gratis
• lærernettstedet Omkring Sinus, gratis lisens via cdu.no

Læreplanendringer juni 2013
2011-utgaven av Sinus 1P kan benyttes skoleåret 2013/14 da vi legger nytt stoff/delkapitler som er kommet inn i læreplanen på fagnettstedet til Sinus. Her finner du også en oversikt over stoff som går ut av læreplanen. Ny utgave av boka kommer våren 2014.

Fagnettsted for lærere og elever følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnboka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Til toppen

Andre utgaver

Sinus 2P Lærebok (2014)
Bokmål Innbundet 2014
Sinus 2P Lærebok (2014)
Nynorsk Innbundet 2014

Flere bøker av Tore Oldervoll: