Sinus 2T (2007) (Innbundet)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202267551
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk 2T
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Omtale Sinus 2T (2007)
Boka er skrevet etter læreplanen for matematikkurset 2T for Vg2 og bygger på Sinus 1T. Den er spesielt tilrettelagt for elever som har tatt kurset 1T, men som har funnet ut at de ikke vil fortsette med matematikk som programfag.

Hva er spesielt med denne boka?
• Vi arbeider videre med den tradisjonelle matematikken, men den er gjort mest mulig
praktisk.
• Elevene lærer en del av vektorregningen fra R1, men stoffet i denne boka er forenklet
og tilpasset elevgruppen på 2T.
• Elevene arbeider videre med sannsynlighetsregning og lærer å løse mange
praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
• Elevene får grundig opplæring i bruk av grafisk lommeregner og andre digitale verktøy der det er aktuelt.
• Boka vektlegger arbeidet med matematiske modeller.
• Den inneholder få matematiske bevis.
• Ingen delkapitler starter med vanskelige matematiske resonnement, for alle
delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus (gratis men krever innlogging på cdu.no)

Gratis fagnettsted for lærere og elever
Det er utviklet et fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Til toppen

Flere bøker av Tore Oldervoll: