Sinus Påbyggingsboka T (2012) (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 368
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202370558
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk påbygging
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Alt-i-ett-bok
Omtale Sinus Påbyggingsboka T (2012)
Matematikkbok for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell eller spesiell studiekompetanse. Boka inneholder den delen av kurset 1T som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2T. Hva er spesielt med denne boka?
• Vi arbeider videre med anvendelser av den tradisjonelle matematikken.
• Vektorregningen er forenklet fra Sinus 2T og tilpasset elevgruppen.
• Elevene lærer å løse mange praktiske problemer i sannsynlighetsregning ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
• Boka grundig opplæring i bruk av digitale verktøy som GeoGebra.
• Lommeregnerstoffet er samlet bak i boka.
• Boka vektlegger arbeidet med matematiske modeller.
• Den inneholder få matematiske bevis.
• Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i de andre bøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er nivådelt i kategori 1 og 2, og med blandede oppgaver til hvert kapittel.

Gratis fagnettsted for lærere og elever
Nettstedet følger hver bok med den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som i boka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i teoridelen o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er nå også lagt ut passordbelagte lærersider med kapittelprøver på sinus.cappelendamm.no.

Komponenter
• lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• fagnettsted for elever og lærere, gratis

Til toppen

Flere bøker av Tore Oldervoll: