Sinus S1 (2007) (Innbundet)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202267599
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk S1
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Omtale Sinus S1 (2007)
Grunnbok og oppgavesamling som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag.

Hva er spesielt med denne boka?
• Elvene lærer mye av det samme som i faget 1T i vg1. Men det er lagt mindre vekt på
teorien og mer vekt på anvendelsene av stoffet.
• Elevene får god trening i bokstavregning. Mye tid går med til å arbeide med
algebraiske uttrykk og annen tradisjonell matematikk.
• Samtidig med bokstavregningen får elevene grundig opplæring i bruk av grafisk
lommeregner og andre digitale verktøy.
• Elevene får grundig opplæring i sannsynlighetsregning og lærer å løse mange
praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
• I lineær optimering tar vi for oss praktiske problemstillinger som elevene lærer å løse ved
hjelp av et sett av ulikheter.

Ingen delkapitler starter opp med vanskelige matematiske resonnement, for alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Hele boka har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget.

Gratis fagnettsted for lærere og elever
Det er utviklet et fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelendamm.no.

Til toppen

Flere bøker av Tore Oldervoll: