Sivilbeskyttelsesloven (Innbundet)

lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 279
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215030517
Kategori: Jus
Omtale Sivilbeskyttelsesloven
Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig.Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker. Myndighetene kan i slike tilfeller fatte beslutninger som griper dypt inn i borgernes hverdag, og pålegge tvangsevakuering eller rekvirere fast eiendom.
Lovkommentaren redegjør for bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvarets rolle i fred og krig. Formålet med lovkommentaren er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige for dem som skal anvende reglene. Det pekes på mulige valg og juridiske konsekvenser av disse. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på Juridika.no.

Til toppen