Sjørett og økonomi (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 236
Forlag: Læremiddelforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788292284940
Kategori: Jus
Omtale Sjørett og økonomi
Denne boken dekker pensumlitteratur for Maritime Fagskoler, nautisk og skipsteknisk linje. Følgende temaer blir behandlet: Maritime regelverk, konvensjoner, koder, lover og forskrifter. Regelverket handler om havets inndeling i sjøterritorium, økonomisk sone, sikkerhet til sjøs, forurensning til sjøs, utdanning av maritimt personell, havari, lasten og fraktavtaler. Økonomi i rederier og på skip, markeder og ulike type skip og last blir også gjennomgått.
Boken dekker tema i læreplanen for Maritime Fagskoler for 1. og 2. år. Dette er de samme kravene som på maritime høyskoler som driver sertifikatutdanning etter STCW har. Sjørett og økonomi dekker temaene for offiserer med ansvar etter STCW koden tabell A-III og A-II (1. og 2. år fagskole) innenfor kompetansekravene:
- Overvåke oppfyllelse av regelverkets krav (1. år).
- Sikre at krav om hindring av forurensning oppfylles (1. år)
- Overvåke og kontrollere etterlevelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet (2. år).
I tillegg dekker boken tema i økonomi, administrasjon og rederidrift etter den nye fagplanen.
Det er laget en egen oppgavesamling til læreboken som følger samme oppbygging.

Til toppen

Andre utgaver

Sjørett og økonomi
Bokmål Heftet 2019

Flere bøker av Per Aasmundseth: