Omtale Sjutton Beethoven-variationer
I denna festskrift till Åke Holmqvist står Ludwig van Beethoven i centrum. Jan Ling, Folke Abenius, Hans Pålsson och många fler berättar här om Beethovenbyster, Heiligenstadttestamentet, Beethovens skissböcker och okända taktstreck i Beethovens symfonier. Essäerna visar att Beethoven fortfarande är ett levande begrepp bland svenska musikforskare och musiker, att kraften i hans musik fortfarande berör och att hans arv inspirerar till många olika perspektiv och reflexioner.
Åke Holmqvist har bland annat varit chef för Stockholms konserthus och Kgl. filharmoniska orkestern, ordförande i Kgl. Musikhögskolans styrelse samt ständig sekreterare vid Kgl. Musikaliska Akademien. Redaktör för boken är Carl-Gunnar Åhlén.

"Få tonsättare kan man anlägga så många olika synvinklar på som Beethoven. Denna hyllningsbok till Beethoven-kännaren Åke Holmqvist ger prov på hur mycket det fortfarande finns att upptäcka." Henrik Halvarsson, Helsingborgs Dagblad

Til toppen

Flere bøker av Carl-Gunnar Åhlén, Folke Abenius, Thomas Anderberg, Daniel Börtz, Anders Carlsson, Lennart Hall, Ingemar von Heijne, Kjell Ingebretsen, Anders Jansson, Thomas Jennefelt, Johannes Johansson, Anna Lindal, Jan Ling, Clas Pehrsson, Hans Pålsson, Gunnar Ternhag, Christer Thorvaldsson, Mats Zetterqvist, Carl-Gunnar Åhlén og Arnold Östman: