Skatt och skattebrott (Heftet)

Serie: Ekobrottsserien 

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 138
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789139108832
Omtale Skatt och skattebrott
Skattebrotten intar en särställning bland de ekonomiska brotten i Sverige. Volymmässigt svarar de för en mycket stor del av utredningsverksamheten hos ekopoliser och ekoåklagare och sett till ekonomiska värden är det ingen tvekan om att skattebrotten kommer främst.

Behovet av en ny bok om skattebrott utformad som en traditionell lagkommentar har ringats in vid arbetet med detta verk. Boken presenterar, utöver en översikt av skattelagstiftningen och en redovisning av vissa allmänna frågor med bäring på skattebrottslagen, de olika bestämmelserna i lagen med kommentarer. Den accelererande rättsutvecklingen har fångats upp med de senaste årens rättsfall och författningsändringar. Från och med den 1 januari 2012 är den stora mängden skatteadministrativa bestämmelser sammanförda och uppfräschade i den nya skatteförfarandelagen (2011:1244) som nu får en tidig presentation i bokform.

Summan av skatteundandragandena brukar beskrivas som det s.k. skattefelet, och dess karaktär och omfattning presenteras utförligt. Boken syftar till att klarlägga de många och komplicerade frågeställningar som uppstår när skatterätten konfronteras med straffrättens principer. Skatt och skattebrott är skriven med utgångspunkt i numera avlidna statsåklagare Anna-Lena Dahlqvists bok Skattebrott och skattelagarna (Norstedts Juridik 2003).

Boken vänder sig till dem som i sitt arbete behöver känna till skattebrottslagen och dess bakgrund såsom:

Ÿ åklagare och poliser med ansvar för utredningen av ekobrott
Ÿ domare
Ÿ advokater
Ÿ revisorer och revisionskonsulter
Ÿ skattebrottsutredare och andra inom Skatteverket

Til toppen

Flere bøker av Rolf Holmquist og Johan Lindmark:

Bøker i serien