Skattevolymen 2020:2 (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: FAR AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188735393
Omtale Skattevolymen 2020:2
Nyheter i Skattevolymen 2020:2

Ny lag om rapporteringsplikt för vissa gränsöverskridande arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar mellan behöriga myndigheter.
Ändrade reglar om investeraravdrag som innebär att investeraravdrag begränsas till investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i mindre än sju år och att investeraravdrag inte beviljas vid investeringar i företag som handlas på en MTF-plattform eller en liknande marknadsplats utanför EES.
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling samt nedsättning av den allmänna löneavgiften med tio procentenheter på sådan ersättning.
Ny lag om punktskatt på plastbärkassar.
Ändrade regler för uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad, uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor.

Ändrade regler till följd av covid-19

Ändrade regler för anstånd med betalning av skatter och avgifter.
Ny lag om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och för gåvor upp till ett värde på 1.000 kronor per anställd.
Tillfälliga regler om nedsättning av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften.
Tillfälliga regler om nedsättning av egenavgifter och den allmänna löneavgiften för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond avseende beskattningsår 2019.
Tillfälliga regler för den som redovisar mervärdesskatt helårsvis att få anstånd med inbetalning av mervärdesskatt.

Om Skattevolymen
Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet.

Upplägg och innehåll
Inkomstskatt
Moms
Sociala avgifter
Fastighet
Internationellt
Punktskatter
Skatteförfarande
Redovisning
Brott och process
Rekommendationer från FAR
Siffror och tabeller
Sökord

Til toppen