Skola i samverkan (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Forlag: Gleerups Utbildning AB
Språk: Svensk
Originaltittel: Skola i samverkan
ISBN/EAN: 9789140674753
Omtale Skola i samverkan

Under senare av delen av 1990-talet blev "skolan mitt i förorten" ett slagord inom utbildningspolitiken. Tanken var att skolorna i utsatta områden skulle utvecklas till en resurs och ett kraftcentrum i lokalsamhället. Skolorna skulle sjuda av aktivitet, även efter lektionstidens slut, och föreningslivet, lokala företag och engagerade medborgare skulle bli delaktiga i skolans verksamhet. Förhoppningen var att denna samverkan skulle stärka såväl lokalsamhället som skolan, och att ungdomarnas möjligheter till inkludering i samhället därmed skulle öka.

Den här boken tar sin utgångspunkt i denna utbildningspolitiska inriktning. Författarna analyserar och diskuterar politikens målsättningar, utformning och premisser, med särskilt fokus på frågor om svenskhet, invandrarskap, tillhörighet och rättvisa. Vad ville man åstadkomma med de ambitioner som sammanfattades med orden "samverkan" och "skolan mitt i förorten"? Hur såg man på olika elevers möjligheter att bli fullvärdiga medborgare i samhället? På vilka sätt fick lokalsamhällets aktörer vara med i skolans verksamhet? Vad blev det av dessa tankar och satsningar?

Skola i samverkan vänder sig främst till lärarstudenter, men ger nya perspektiv och konkreta råd till alla som är intresserade av skolfrågor, inte minst av frågan om hur skolan ska kunna ge alla elever likvärdiga möjligheter inför sitt framtida arbetsliv.

Magnus Dahlstedt är statsvetare och docent i etnicitet, verksam vid Linköpings universitet. Fredrik Hertzberg är fil.dr i etnologi och lektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Til toppen